Uzorkovanje grožđa sorte Maraština s različitih lokaliteta

Rujan je intenzivan mjesec za naš tim. Krenuli smo u obilazak terena preko Korčule, Kaštela, do zaleđa Zadra i Šibenika s ciljem prikupljanja uzoraka sorte Maraština. Ukupno smo obišli 10 komercijalnih vinograda na lokalitetima – Dračevica, Prapatna, Kruševo, Kaštela, Smilčić, Polača, Stankovci, Vukšić, Oklaj kao i kolekcijski vinograd autohtonih sorata na Institutu. Evaluacija je obuhvaćala mjerenje parametara zrelosti grožđa, komponenti prinosa vinove loze i sakupljanje podataka o vinogradarskoj praksi. Prikupljeni uzorci su po dolasku u laboratorij Instituta odvojeni za izolaciju i identifikaciju autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca, analizu osnovnog kemijskog sastava grožđa te za određivanje sastava aroma i lipidnog sastava.

Dračevica
Prapatna
Kruševo -Korčula
Kaštela

Smilčić

Polača
Stankovci
Vukšić
Oklaj

Nova suradnica na projektu

Ana Boban, mag. chem. zaposlena je na radnom mjestu asistenta – doktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02). Kolegica Ana Boban diplomirala je 2020. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, smjer Organska kemija i biokemija. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisati će Doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Doktorandica Ana Boban će proučavati interakcije autohtonih ne Saccharomyces kvasaca i metabolita grožđa.

Dobro nam došla!

Radionica na Institutu

Slijedom planiranih aktivnosti na projektu 16. srpnja 2021. u Institutu za jadranske kulture održan je prvi radni sastanak projektnog tima i istraživačka radionica. Radionica je održana kombiniranim načinom, uživo te putem on-line zoom aplikacije na kojoj nam se priključila dr.sc. Urška Vrhovšek, dok su prof. dr.sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić i dr. sc. Vesna Milanović boravile na Institutu. Cilj radionice bio je predstaviti metodologiju izolacije i identifikacije ne-Saccharomyces kvasaca, dogovoriti uspostavu on-line baze podataka te raspraviti o aktivnostima na projektu.

Javno predstavljanje projekta

U sklopu ciklusa seminara „Petkom u 13“ koji se održavaju na Institutu za jadranske kulture, 16. srpnja 2021. dr.sc. Irena Budić-Leto prezentirala je istraživački projekt. Pored osnovnih informacija o projektu, predstavljen je projektni tim, istraživački ciljevi, metodologija istraživanja i planirani rezultati projekta.

Radionica “Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina”

Radionica će se održati na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu dana 16.07.2021. s početkom u 10:00 sati u velikoj studentskoj predavaonici u prizemlju.

Program radionice:

9:45 – 10:00 Registracija sudionika

10:00 – 10:20 Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, “Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina”, IP-2020-02-1872, dr. sc. I. Budić-Leto

10:20 – 10:40 Pitanja i odgovori

10:40 – 11:10 Pauza

11:10 – 11:25 Izolacija, karakterizacija i identifikacija ne-Saccharomyces kvasaca na molekularnom nivou, dr. sc. V. Milanović, prezentacija aktivnosti u 1. godini projekta

11:25 – 11:40 Pregled baze radova i organizacija podataka, prof. dr. sc. J. Gajdoš Kljusurić

11:40 – 13:00 Radni sastanak  – dogovor projektnog tima o aktivnostima na projektu

13:00 – 14:00 obilazak Enološkog laboratorija i resursa Instituta vezanih za istraživanja na projektu

Natječaj za radno mjesto asistenta

Rok za prijavu: 11. srpnja 2021.

Objavljen je natječaj za zapošljavanje doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina – WINE AROMAS“, HRZZ – IP-2020-02-1872, 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja prehrambena tehnologija ili biotehnologija ili iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam“ (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Detaljnije informacije (radno mjesto broj 2) na poveznici: http://novosti.krs.hr/natjecaj-za-suradnicka-radna-mjesta-asistenta/