CA 19116 PLANTMETALS i ICOBTE & ICHMET 2023

Sudjelovali smo na godišnjem sastanku COST Akcije Plantmetals CA 19116 i znanstvenoj konferenciji 1st Joint International Conference of Biochemistry of Trace Elements & 21st International Conference of Heavy Metals u Wuppertal-u, Njemačka od 5. rujna do 9. rujna 2023. s poster prezentacijom rada u suradnji sa znanstvenicama s Instituta Ruđer Bošković:

Budić-Leto, Irena; Boban, Ana; Smokrović, Kristina; Maltar-Strmečki, Nadica: Antioxidant activity and metal micronutrient content of Croatian wines determined by electron spin resonance spectroscopy

Poveznica na You Tube Video ICOBTE & ICHMET 2023: https://youtu.be/0rwW0U0XHy4

Objavljen znanstveni rad u časopisu Food Bioscience (Q1)

Objavili smo rezultate enološke i enzimske karakterizacije različitih vrsta ne-Saccharomyces kvasaca, izoliranih i identificiranih na molekularnom nivou u ovom projektu koje smo pohranili u kolekciji Instituta. Ovaj rad je nastavak istraživanja mikrobiote prisutne na sorti Maraština koji smo objavili u časopisu Food Research International (2022). Objavama ovih dvaju radova ostvarili smo dio projektnih ciljeva kojima želimo utvrditi specifičan mehanizam djelovanja ne-Saccharomyces kvasaca na sortni i fermentacijski sastav arome vina Maraština.

Više detalja o rezultatima može se pronaći na poveznici, a slobodan pristup od strane izdavača časopisa je omogućen od 11.8. do 3.10.2023.

https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103033

OENOMacrowine 2023

Sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji OENO Macrowine 2023. održanoj u Bordeauxu, Francuska od 10. do 13. srpnja 2023. Prezentirali smo rezultate istraživanja u dvije poster prezentacije pod naslovima:

Fermentation potential of indigenous non-Saccharomyces yeasts isolated from Maraština grapes of Croatian vineyards

Profiling of lipids in wines from monoculture fermentation with indigenous Metschnikowia yeastspecies

https://isvv-events.com/oeno-macrowine2023/

1. Europska GREEN konferencija

Sudjelovali smo na 1st European GREEN Conference – EGC 2023 koja se održala od 23. svibnja do 26. svibnja u Vodicama. Prezentirali smo najnovije rezultate iz pokusa sekvencijalne fermentacije provedene s izoliranim ne-Saccharomyces kvasacima, Pichia kluyveri i Metschnikowia pulcherrima u okviru poster sekcije:

Boban, A., Milanović, V., Jurun, Z., Mucalo, A., Budić-Leto, I.: Impact of native Pichia kluyveri and Metschnikowia pulcherrima on Maraština wines

GRAPE-PATH3, MYCO GRAPE i WINE AROMAS tim zajedno na EGC-2023 🙂

Objavljen znanstveni rad: “Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from Dalmatia”

Objavljen je četvrti rad u sklopu HRZZ WINE AROMAS projekta, a drugi uz potporu STSM stipendije financirane u okviru COST Action CA 17111 u međunarodnoj suradnji s Research and Innovation Center – Fondazione Edmund Mach. Prikazani su rezultati lipidnog sastava u kožici grožđa sorte Maraština dobiveni metabolomskim pristupom pomoću UHPLC-MS/MS metode.

Boban, A.; Masuero, D.; Vrhovsek, U.; Budić-Leto, I.* Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from Dalmatia. Applied Sciences 202313, 6446. (Q2)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/11/6446

Festival znanosti 2023

Dana 28. travnja 2023. na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša održan je Festival znanosti pod zajedničkom temom „Priroda i društvo“. Tema usmenog izlaganje naše grupe je bila „Mikrobiota grožda i njena uloga u proizvodnji vina“.

Doktorandica Ana Boban, mag.chem. na znanstveno-popularan način predstavila je dio istraživanja koji se provodi na Institutu u sklopu HRZZ projekta WINE AROMAS i učenicima osnovnih i srednjih škola približila značaj mikrobiote grožđa u procesu proizvodnje vina.

Vidimo se i iduće godine!

Usavršavanje doktorandice Ane Boban u FEM-u, Italija

Doktorandica Ana Boban provela je dva tjedna na stručnom usavršavanju u području metabolomike na Research and Innovation Centar- Fondazione Edmund Mach. U razdoblju od 4. do 18. veljače 2023. doktorandica je analizirala uzorke iz projekta pomoću UPLC-QqQ-MS/MS-a. Analizom smo dobili uvid u sastav i koncentraciju lipida i aminokiselina, koji su produkti metabolizma izoliranih autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca.  Domaćin i mentor na usavršavanju bila je suradnica na projektu dr.sc. Urška Vrhovšek.

Javna obrana teme doktorske disertacije

Ana Boban, mag. chem., doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina-WINE AROMAS“, dana 16.01.2023., uspješno je obranila temu doktorske disertacije pod naslovom “Utjecaj autohtonih kvasaca koji ne pripadaju rodu Saccharomyces na profil arome mladoga vina Maraština ”.

Javna obrana teme doktorske disertacije održana je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Odborom za poslijediplomske studije i Povjerenstvom za obranu teme u sastavu: 

  1. prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  2. dr. sc. Irena Budić-Leto, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
  3. prof. dr. sc. Vlatka Petravić Tominac; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  4. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  5. dr. sc. Vesna Milanović, znanstvena suradnica; Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italija

i pod mentorstvom:

dr. sc. Irena Budić-Leto, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split.

Objavljen znanstveni rad u časopisu Metabolites

U časopisu Metabolites (I.F.= 5.581, Q2) objavljen je znanstveni rad na temu ciljanog i neciljanog profiliranja metabolita vina Maraštine proizvedenog spontanom fermentacijom s različitih uzgojnih područja Dalmacije.

Boban, A.; Vrhovsek, U.; Carlin, S.; Mucalo, A.; Budić-Leto, I. A Targeted and an Untargeted Metabolomics Approach to the Volatile Aroma Profile of Young ‘Maraština’ Wines. Metabolites 202212, 1295. (IF=5.581, Q2)

Rad je dostupan na poveznici:

https://doi.org/10.3390/metabo12121295

10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Sudjelovali smo na jubilarnom 10. međunarodnom kongresu prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista koji se održao u Zagrebu od 29. studenog do 2. prosinca 2022. Prezentirali smo dio rezultata iz projekta WINE AROMAS u dvije poster sekcije:

Sekcija Innovation:

V. Milanović, F. Cardinali, A. Boban, J. Gajdoš Kljusurić, A. Mucalo, A. Osimani, L. Aquilanti, C. Garofalo and I. Budić-Leto

Oenological characterization of non-Saccharomyces yeasts isolated from Croatian white grape variety Maraština

Sekcija Nutrition, Health and Consumer:

A. Boban, U. Vrhovsek, S. Carlin, A. Mucalo and I. Budić-Leto

A targeted and untargeted approach to volatile metabolite characterization of „Maraština“ wines produced by spontaneous fermentation

Posteri su dostupni na poveznici:

https://pbn2022congress.pbf.hr/?page_id=668