Objavljen znanstveni rad u časopisu Food Research International (Q1)

Objavili smo rad na temu utjecaja autohtone mikrobiote na fenolni sastav vina Maraština u časopisu Food Research International (Q1, IF=8,1). Metataksonomskim pristupom određena je mikrobiota tijekom spontane alkoholne fermentacije te je identificirano i molekularno karakterizano 95 različitih taksona na razini vrste ili roda.  Uspostavljena je i validirana HPLC- UV/VIS metoda za identifikaciju i kvantifikaciju 21 fenolnog spoja. Primjenom bioinformatičke analize utvrđene su korelacije s određenim fenolnim spojevima u vinu.

 Više detalja može se pronaći na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114072