Europska Noć istraživača 2023.

I ove godine smo sudjelovali u projektu Reconnect science with the blue society (Blue-connect) u okviru Europske noći istraživača koja se održala 29. rujna 2023. na Prokurativama u Splitu. Prezentirali smo istraživanja koja provodimo u okviru WINE AROMAS projekta u cilju popularizacije znanosti. Također, izložili smo različite vrste kvasaca te smo približili zainteresiranoj javnosti ulogu mikroorganizama u alkoholnoj fermentaciji.