Objavljen znanstveni rad u časopisu Food Research International (Q1)

Objavili smo rad na temu utjecaja autohtone mikrobiote na fenolni sastav vina Maraština u časopisu Food Research International (Q1, IF=8,1). Metataksonomskim pristupom određena je mikrobiota tijekom spontane alkoholne fermentacije te je identificirano i molekularno karakterizano 95 različitih taksona na razini vrste ili roda.  Uspostavljena je i validirana HPLC- UV/VIS metoda za identifikaciju i kvantifikaciju 21 fenolnog spoja. Primjenom bioinformatičke analize utvrđene su korelacije s određenim fenolnim spojevima u vinu.

 Više detalja može se pronaći na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114072

Europska Noć istraživača 2023.

I ove godine smo sudjelovali u projektu Reconnect science with the blue society (Blue-connect) u okviru Europske noći istraživača koja se održala 29. rujna 2023. na Prokurativama u Splitu. Prezentirali smo istraživanja koja provodimo u okviru WINE AROMAS projekta u cilju popularizacije znanosti. Također, izložili smo različite vrste kvasaca te smo približili zainteresiranoj javnosti ulogu mikroorganizama u alkoholnoj fermentaciji.

CA 19116 PLANTMETALS i ICOBTE & ICHMET 2023

Sudjelovali smo na godišnjem sastanku COST Akcije Plantmetals CA 19116 i znanstvenoj konferenciji 1st Joint International Conference of Biochemistry of Trace Elements & 21st International Conference of Heavy Metals u Wuppertal-u, Njemačka od 5. rujna do 9. rujna 2023. s poster prezentacijom rada u suradnji sa znanstvenicama s Instituta Ruđer Bošković:

Budić-Leto, Irena; Boban, Ana; Smokrović, Kristina; Maltar-Strmečki, Nadica: Antioxidant activity and metal micronutrient content of Croatian wines determined by electron spin resonance spectroscopy

Poveznica na You Tube Video ICOBTE & ICHMET 2023: https://youtu.be/0rwW0U0XHy4

Objavljen znanstveni rad u časopisu Food Bioscience (Q1)

Objavili smo rezultate enološke i enzimske karakterizacije različitih vrsta ne-Saccharomyces kvasaca, izoliranih i identificiranih na molekularnom nivou u ovom projektu koje smo pohranili u kolekciji Instituta. Ovaj rad je nastavak istraživanja mikrobiote prisutne na sorti Maraština koji smo objavili u časopisu Food Research International (2022). Objavama ovih dvaju radova ostvarili smo dio projektnih ciljeva kojima želimo utvrditi specifičan mehanizam djelovanja ne-Saccharomyces kvasaca na sortni i fermentacijski sastav arome vina Maraština.

Više detalja o rezultatima može se pronaći na poveznici, a slobodan pristup od strane izdavača časopisa je omogućen od 11.8. do 3.10.2023.

https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103033

OENOMacrowine 2023

Sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji OENO Macrowine 2023. održanoj u Bordeauxu, Francuska od 10. do 13. srpnja 2023. Prezentirali smo rezultate istraživanja u dvije poster prezentacije pod naslovima:

Fermentation potential of indigenous non-Saccharomyces yeasts isolated from Maraština grapes of Croatian vineyards

Profiling of lipids in wines from monoculture fermentation with indigenous Metschnikowia yeastspecies

https://isvv-events.com/oeno-macrowine2023/

1. Europska GREEN konferencija

Sudjelovali smo na 1st European GREEN Conference – EGC 2023 koja se održala od 23. svibnja do 26. svibnja u Vodicama. Prezentirali smo najnovije rezultate iz pokusa sekvencijalne fermentacije provedene s izoliranim ne-Saccharomyces kvasacima, Pichia kluyveri i Metschnikowia pulcherrima u okviru poster sekcije:

Boban, A., Milanović, V., Jurun, Z., Mucalo, A., Budić-Leto, I.: Impact of native Pichia kluyveri and Metschnikowia pulcherrima on Maraština wines

GRAPE-PATH3, MYCO GRAPE i WINE AROMAS tim zajedno na EGC-2023 🙂

Objavljen znanstveni rad: “Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from Dalmatia”

Objavljen je četvrti rad u sklopu HRZZ WINE AROMAS projekta, a drugi uz potporu STSM stipendije financirane u okviru COST Action CA 17111 u međunarodnoj suradnji s Research and Innovation Center – Fondazione Edmund Mach. Prikazani su rezultati lipidnog sastava u kožici grožđa sorte Maraština dobiveni metabolomskim pristupom pomoću UHPLC-MS/MS metode.

Boban, A.; Masuero, D.; Vrhovsek, U.; Budić-Leto, I.* Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from Dalmatia. Applied Sciences 202313, 6446. (Q2)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/11/6446

Festival znanosti 2023

Dana 28. travnja 2023. na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša održan je Festival znanosti pod zajedničkom temom „Priroda i društvo“. Tema usmenog izlaganje naše grupe je bila „Mikrobiota grožda i njena uloga u proizvodnji vina“.

Doktorandica Ana Boban, mag.chem. na znanstveno-popularan način predstavila je dio istraživanja koji se provodi na Institutu u sklopu HRZZ projekta WINE AROMAS i učenicima osnovnih i srednjih škola približila značaj mikrobiote grožđa u procesu proizvodnje vina.

Vidimo se i iduće godine!

Usavršavanje doktorandice Ane Boban u FEM-u, Italija

Doktorandica Ana Boban provela je dva tjedna na stručnom usavršavanju u području metabolomike na Research and Innovation Centar- Fondazione Edmund Mach. U razdoblju od 4. do 18. veljače 2023. doktorandica je analizirala uzorke iz projekta pomoću UPLC-QqQ-MS/MS-a. Analizom smo dobili uvid u sastav i koncentraciju lipida i aminokiselina, koji su produkti metabolizma izoliranih autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca.  Domaćin i mentor na usavršavanju bila je suradnica na projektu dr.sc. Urška Vrhovšek.

Javna obrana teme doktorske disertacije

Ana Boban, mag. chem., doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina-WINE AROMAS“, dana 16.01.2023., uspješno je obranila temu doktorske disertacije pod naslovom “Utjecaj autohtonih kvasaca koji ne pripadaju rodu Saccharomyces na profil arome mladoga vina Maraština ”.

Javna obrana teme doktorske disertacije održana je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Odborom za poslijediplomske studije i Povjerenstvom za obranu teme u sastavu: 

  1. prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  2. dr. sc. Irena Budić-Leto, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
  3. prof. dr. sc. Vlatka Petravić Tominac; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  4. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  5. dr. sc. Vesna Milanović, znanstvena suradnica; Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italija

i pod mentorstvom:

dr. sc. Irena Budić-Leto, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split.