Objavljen znanstveni rad u časopisu Food Bioscience (Q1)

Objavili smo rezultate enološke i enzimske karakterizacije različitih vrsta ne-Saccharomyces kvasaca, izoliranih i identificiranih na molekularnom nivou u ovom projektu koje smo pohranili u kolekciji Instituta. Ovaj rad je nastavak istraživanja mikrobiote prisutne na sorti Maraština koji smo objavili u časopisu Food Research International (2022). Objavama ovih dvaju radova ostvarili smo dio projektnih ciljeva kojima želimo utvrditi specifičan mehanizam djelovanja ne-Saccharomyces kvasaca na sortni i fermentacijski sastav arome vina Maraština.

Više detalja o rezultatima može se pronaći na poveznici, a slobodan pristup od strane izdavača časopisa je omogućen od 11.8. do 3.10.2023.

https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103033