Objavljen znanstveni rad u časopisu Metabolites

U časopisu Metabolites (I.F.= 5.581, Q2) objavljen je znanstveni rad na temu ciljanog i neciljanog profiliranja metabolita vina Maraštine proizvedenog spontanom fermentacijom s različitih uzgojnih područja Dalmacije.

Boban, A.; Vrhovsek, U.; Carlin, S.; Mucalo, A.; Budić-Leto, I. A Targeted and an Untargeted Metabolomics Approach to the Volatile Aroma Profile of Young ‘Maraština’ Wines. Metabolites 202212, 1295. (IF=5.581, Q2)

Rad je dostupan na poveznici:

https://doi.org/10.3390/metabo12121295

10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Sudjelovali smo na jubilarnom 10. međunarodnom kongresu prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista koji se održao u Zagrebu od 29. studenog do 2. prosinca 2022. Prezentirali smo dio rezultata iz projekta WINE AROMAS u dvije poster sekcije:

Sekcija Innovation:

V. Milanović, F. Cardinali, A. Boban, J. Gajdoš Kljusurić, A. Mucalo, A. Osimani, L. Aquilanti, C. Garofalo and I. Budić-Leto

Oenological characterization of non-Saccharomyces yeasts isolated from Croatian white grape variety Maraština

Sekcija Nutrition, Health and Consumer:

A. Boban, U. Vrhovsek, S. Carlin, A. Mucalo and I. Budić-Leto

A targeted and untargeted approach to volatile metabolite characterization of „Maraština“ wines produced by spontaneous fermentation

Posteri su dostupni na poveznici:

https://pbn2022congress.pbf.hr/?page_id=668

Obrana nova dva diplomska rada na projektu

U sklopu istraživanja na projektu WINE AROMAS 5. listopada 2022. pod mentorstvom dr.sc. Vesne Milanović, obranjena su još dva diplomska rada na Polytechnic University of Marche, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Ancona, Italy.  

Diplomski rad pod naslovom Clonal selection of non-Saccharomyces yeast isolated from Maraština grapes located in wine growing region of Northern Dalmatia (Croatia) obranio je student Eduardo Corvatta. Student Tommaso Cechini obranio je diplomski rad pod naslovom Oenological characterization of Saccharomyces cerevisiae strains obtaned form Maraština grapes located in wine-growing region of Central and Southern Dalmatia (Croatia). 

Sudjelovanje na Europskoj noći istraživača

Dana 30. rujna 2022. od 17 do 22 sata u Marmontovoj ulici u Splitu sudjelovali smo u Projektu Reconnect science with the blue society (Blue-connect) u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night s temom „Uloga kvasaca u proizvodnji vina“. Predstavili smo projekt power point prezentacijom i donijeli različite primjerke autohtonih kvasaca iz sorte Maraština koje smo razvili na čvrstim hranjivim podlogama. Široj javnosti smo na zanimljiv način prikazali pokus alkoholne fermentacije šećera i jednostavnim fizikalno-kemijskim metodama približili mjerenja koja na moštu i vinu provodimo u Enološkom laboratoriju.

Održana istraživačka radionica vezana za kinetiku rasta kvasaca

U Institutu za jadranske kulture u razdoblju od 26. do 30. rujna suradnica na projektu dr.sc. Vesna Milanović je održala istraživačka radionicu o kinetici rasta kvasaca. Na radionici smo radili s uzorcima izabranih non-Saccharomyces kvasaca koje čuvamo u kolekciji autohtonih kvasaca na Institutu. Kvasci su izolirani iz grožđa sorte Maraština tijekom prve godine projekta, identificirani te ispitani na osnovne enološke karakteristike. Za vrijeme održavanja radionice provodili smo analize vezane za određivanje i praćenje kinetike rasta kvasaca korištenjem više različitih tehnika kao što su nasijavanje i brojanje živih kvasaca na čvrstim hranjivim podlogama, priprema inokuluma kvasaca za inokulaciju u sterilni mošt sorte Maraština uključujući i druge važne korake vezane uz rast i razvoj kvasaca. Usvojene mikrobiološke vještine i znanja su od velike koristi za  metodologiju praćenja pokusa alkoholne fermentacije.

Obranjen drugi diplomski rad na projektu

Na Polytechnic University of Marche, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Ancona, Italy i pod mentorstvom dr.sc. Vesne Milanović, student Giacomo Migliorini obranio je diplomski rad pod naslovom Oenological characterisation of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from Maraština grapes. Ovo je drugi diplomski rad obranjen iz rezultata istraživanja suradnika na projektu WINE AROMAS.

Objavljen znanstveni rad: “Croatian white grape variety Maraština: first taste of its indigenous mycobiota”

U časopisu Food Research International (I.F.= 7.425, Q1) objavljen je znanstveni rad s temom molekularne identifikacije i karakterizacije autohtone mikrobiote po prvi puta identificirane iz sorte Maraština.

Milanović, V.,  Cardinali, F., Ferrocino, I., Boban, A., Franciosa, I., Gajdoš Kljusurić, J., Mucalo, A., Osimani, A., Aquilanti, L., Garofalo, C., Budić-Leto, I. Croatian white grape variety Maraština: first taste of its indigenous mycobiota. Food Research International 162, 111917, 2022 (I.F.=7.425, Q1).

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111917

Ani Boban odobrena STSM stipendija u sklopu COST Action CA 17111 INTEGRAPE

Dokorandica Ana Boban trenutno boravi (12. svibnja – 12. lipnja 2022.) u Research and Innovation Center – Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige u Italiji, u okviru Short-Term Scientific Missions stipendije (STSM) u sklopu COST Action CA 17111 INTEGRAPE; “Data integration to maximize the power of OMICs for grapevine improvement”.  

Za vrijeme stipendije Ana Boban usvaja znanja i vještine iz području metabolomike, vezano za profiliranje aroma i lipida iz grožđa i vina pod mentorstvom dr.sc. Urške Vrhovšek koja je dio radne grupe COST Akcije CA 17111 zajedno s dr.sc. Budić-Leto.

Zahvaljujemo COST Akciji 17111 Integrape na prepoznatosti i financijskoj potpori!

Stručno usavršavanje doktorandice Ane Boban na Research and Innovation Centar – Fondazione Edmund Mach

U periodu od 20. travnja do 4. svibnja 2022. u sklopu usavršavanja na projektu iz područja metabolomike, doktorandica Ana Boban, mag.chem., boravila je u Research and Innovation Center – Fondazione Edmund Mach (FEM) u San Michele all’Adige u Italiji. Domaćin i mentorica na usavršavanju bila je dr.sc. Urška Vrhovšek, voditeljica Jedinice za metabolomiku i naša suradnica na projektu.

Ana Boban je usvojila znanje i stekla praktično iskustvo u profiliranju aroma i lipida iz grožđa i vina. Upoznala se s naprednim analitičkim instrumentima i metodama. Aktivno je sudjelovala u profiliranju aroma ciljanim metaboličkim pristupom pomoću SPE-GC-QqQ-MS/MS i neciljanim pristupom uz SPME-GCxGC-TOF-MS u uzorcima mošta i eksperimentalnih vina sorte “Maraština” iz našeg projekta.

Pored toga, doktorandica je radila na profiliranju lipida ciljanim metaboličkim pristupom korištenjem UPLC/QqQ-MS/MS u uzorcima kožice grožđa sorte “Maraština” s različitih uzgojnih područja. Analize su podrazumijevale pripremu uzoraka, upoznavanje s načinom rada instrumenta, analizu kromatograma te identifikaciju i kvantifikaciju brojnih kemijskih spojeva.

Prezentiran poster u okviru COST Akcije CA 19145 SensorFINT

Suradnica na projektu prof. dr.sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić prezentirala je rezultate, vezane uz primijenu NIR spektroskopije u utvrđivnje zaštićene oznake izvornosti vina Maraštine, na skupu u sklopu COST Akcije CA 19145 European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors“. Sastanak je održan od 10 do 12. svibnja 2022. u Izoli, Slovenija, a prof dr. Gajdoš Kljusurić je na sastanku sudjelovala kao hrvatska predstavnica i članica Upravnog odbora – Management Committiee COST Action 19145.

Zahvaljujemo COST Akciji 19145 SensorFINT!